Technology

Mechanical Calculator

 Aplikace určená především pro strojírenství a obrábění. Umožňuje vypočítat různé veličiny a hodnoty, jež jsou nutné při obrábění, CNC programování či konstruování.

 

NOVINKY:

Popis novinek naleznete na FB stránce aplikace.

 

Aplikace obsahuje pět tématicky rozdělených modulů:

 1. OBRÁBĚNÍ
  V tomto modulu lze vypočítat:
  – řezné rychlosti
  – objem odebraného materiálu
  – hmotnost odebraných třísek
  – průřez třísky
  – tloušťtku třísky
  – čas obrábění
  – jakost obrobeného povrchu
  – údaje potřebné při soustružení kuželů (kuželovitost, úhly)
  – údaje potřebné pri frézování závitu kotoučovou závitovou frézou (vyosení a posuv)
  – špičku vrtáku
  – průměr vrtáků potřebných při předvrtání závitu a otvoru pro výstružník
  – souřadnice pravidelných otvorů na kružnici a na přímce (novinka)
  – množství tepla vzniklého při obrábění
  – řezné síly
  – výkon
  – kroutící moment
 2. PŘESNOST
  V tomto modulu lze zjistit:
  – základní tolerance, mezní rozměry a úchylky tolerovaných rozměrů
  – všeobecné úchylky
  – všeobecné tolerance
  – geometrické tolerance
  – úchylky výkovků
  – tolerance odlitků
  – úchylky závitů
  – úchylky měrek (novinka)
  Všechny výsledné hodnoty odpovídají daným normám (EN, ISO, ČSN příp. DIN).
 3. MATEMATIKA
  V tomto modulu lze vypočítat:
  – prvočísla
  – hodnoty goniometrických funkcí
  – rozměry trojúhelníku (kosoúhlý, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný)
  – rozměry obdélníku a čtverce
  – rozměry kosodélníku a kosočtverce
  – rozměry lichobežníku
  – rozměry pravidelného mnohoúhelníku
  – rozměry kruhu (a výseče, úseče, mezikruží)
  – rozměry elipsy
  – rozměry kvádru a krychle
  – rozměry válce (plný i dutý)
  – rozměry koule (a výseče, úseče, vrstvy)
  – vzdálenost mezi body (novinka)
 4. PŘEVODY
  V tomto modulu lze převádět hodnoty:
  – tvrdosti materiálu
  – druhu materiálu a jeho zahraničních variant
  – jednotek (rovinný úhel, délka, plocha, objem, čas, rychlost, hmotnost, plošná hustota, objemová hustota, síla, tlak, energie, výkon, paměťová kapacita, teplota)
  – různých číselných soustav
  – římských číslic na arabské a naopak
  – úhlu v desetinném vyjádření a ve stupních, minutách a vteřinách
  – polárních a kartézských souřadnic
 5. PŘEHLEDY
  V tomto modulu jsou přehledové tabulky s:
  – předponami jednotek SI
  – jednotkami SI
  – řeckou abecedou
  – konstantami
  – formáty papírů
  – slinutými karbidy
  Dále je zde položka, která umožňuje zanalyzovat ISO břitovou destičku dle jejího označení.

U některých položek jsou i vysvětlující obrázky.
Dále lze téměř všechny výsledky tisknout a některé i exportovat do znakem odděleného textového souboru (.csv).

 

Tato aplikace je SHAREWARE, což znamená, že pokud se rozhodnete tuto aplikaci používat i po uplynutí zkušební doby, musíte zaplatit registrační poplatek.

Nezaregistrovaná aplikace je téměř plně funkční, ale má následující omezení:
– Funkčnost nezaregistrované aplikace je pouze 30 dní od instalace.
– Při spuštění aplikace se zobrazí informační formulář o používání neregistrované verze aplikace.
– Při uzavření aplikace se zobrazí informační formulář o používání neregistrované verze aplikace.
– Na tisku se zobrazuje informace o používání neregistrované verze.
– V tisku nelze uložit tiskovou sestavu do souboru .rtf.
– Nemožnost v Nastavení aplikace změnit přednastavené položky.

Po zaplacení registračního poplatku vám budou zaslány registrační údaje i s postupem, jak aplikaci zaregistrovat. Po zaregistrování aplikace se plně zpřístupní všechny její funkce.